Açıkhava'daki Gücünüz

  • İstenilen lokasyonu kullanma imkanı sağlar.
  • Mesajın yüksek oranda tekrarlanmasını sağlar.
  • Kolay fark edilir. Mesajın yüksek oranda hatırlanmasını sağlar.
  • Bütünleşik iletişim kampanyalarında diğer mecralarla etkileşimi yüksektir.
  • Marka bilinirliğini artırır ve güçlü bir marka imajının oluşturulmasına katkı sağlar.
  • Medya bütçesinin etkin bir şekilde kullanılabileceği bir mecradır.
  • İnsanoğlunun binlerce yıldır mesaj iletmek için kullandığı ve asla önemini kaybetmeyen tarihteki en eski mecradır
  • Teklif Mi İstiyorsunuz / Bize Yazın Gönderelim